Mizuma Art Gallery

Pier 94, Booth 825

Aida Makoto
Amano Yoshitaka
Aoyama Satoru
Darbotz
Heri Dono
Du Kun
Eguchi Ayane
Hori Kosai
Ikeda Manabu
indieguerillas
Kaneko Tomiyuki
Karasumaru Yumi
Kondoh Akino
Kumazawa Mikiko
Kurashige Jin
Jim Lambie
Majima Naoko
Matsukage Hiroyuki
Miyanaga Aiko
Mori Juichi
Nasirun
Jun Nguyen-Hatsushiba
O Jun
Okada Hiroko
Okamoto Ellie
Susan Philipsz
Angki Purbandono
RongRong & inri
Albert Yonathan Setyawan
Tanada Koji
Tenmyouya Hisashi
Tsutsui Shinsuke
Usami Masahiro
Yamaguchi Ai
Yamaguchi Akira
Yamamoto Masao
Yamamoto Ryuki
Ken + Julia Yonetani
Robert Zhao

Aida Makoto
Jumble of 100 Flowers
2012

Mizuma Art Gallery
2F Kagura Building
Ichigayatamachi 3-13
Shinjuku-ku

Tokyo 162-0843
Japan
+81 3 3268 2500
+81 3 3268 8844

22 Lock Road #01-34
Gillman Barracks

Singapore, Singapore 108939
United Kingdom
+65 6570 2505
+65 6570 2506

Mizuma & One Gallery, A1105A-11
Sanlitun SOHO
No.8 Gongti Beilu
Chaoyang District

Beijing, Beijing 100125
China
+86 10 5703 0899
+86 10 5827 0317